โครงการการฝึกอบรมพลังเยาวชนจิตอาสาแห่งประเทศไทย

โครงการการฝึกอบรมพลังเยาวชนจิตอาสาแห่งประเทศไทย

ทริปเปิล เอท ไอเดียส์ — 16 เมษายน 2558 15:50           เมื่อเร็วๆนี้ องค์กรสหประชาชาติ UNESCAP ประเทศไทย ได้ร่วมกับ ศูนย์เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม (YCM : Youth Civic Media Learning Center) โดย ทูน หิรัญทรัพย์ และมูลนิธิเดอะบอสส์ จัดงานแถลงข่าวประกาศความสำเร็จของ โครงการการฝึกอบรมพลังเยาวชนจิตอาสาแห่งประเทศไทย และการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการรณรงค์น้ำอย่างยั่งยืน โดยมี นางนันดา ไกรฤกษ์ ผู้อำนวยการแผนกการพัฒนาสังคม คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก

กอล์ฟการกุศล Boss Social Enterprise

กอล์ฟการกุศล Boss Social Enterprise

11/09/2015 Golftime ผู้พันผวน – ทูน หิรัญทรัพย์ นำทีม จัด BSE ครั้งที่ 2 นักกอล์ฟใจกุศลร่วมงานแน่น ชมรม BSE (the Boss Social Enterprise) จัดกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในประเภททีม พร้อมทั้งถ้วยเกียรติยศจากผู้ทรงเกียรติ และรางวัลต่างๆ มากมาย จัดการแข่งขันไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ณ สนามกรีนวัลเล่ย์ บางนา ในปีนี้ คุณทูน หิรัญทรัพย์ ดารานักแสดงมากฝีมือ โดยเฉพาะกับผลงานที่เพิ่งผ่านพ้นไปในบทบาทของ “ผู้พันผวน”

กรุงเทพเมืองน่าอยู่และยั่งยืน

กรุงเทพเมืองน่าอยู่และยั่งยืน

9 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี ได้รับเกียรติบรรยายในเรื่อง น้ำ ในการอบรมการรณรงค์ “กรุงเทพเมืองน่าอยู่และยั่งยืน” (SUSTAINABLE BANGKOK CAMPAIGN : SBC “WE CHANGE WORLD CHANGE”) นอกจากนี้ยังร่วมด้วย รศ.ดร. สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยและสารสนเทศ บรรยายในเรื่องของเสีย และ ดร.วินัย นุตมากุล บรรยายในเรื่องอากาศ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ เน้นการรณรงค์สิ่งแวดล้อมในด้านมลพิษทางอากาศ น้ำ และขยะ ณ ห้องประชุมอาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก สำหรับโครงการ “กรุงเทพเมืองน่าอยู่และยั่งยืน” ทางองค์กรสหประชาชาติ UNESCAP)

เปิดการอบรมโครงการ”กรุงเทพน่าอยู่และยั่งยืน”

เปิดการอบรมโครงการ”กรุงเทพน่าอยู่และยั่งยืน”

(9/11/58) นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รักษาการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “กรุงเทพน่าอยู่และยั่งยืน” กรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับ ศูนย์เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม (Youth Civic Media Learning Center : YCM)ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเซียและแปซิฟิก (United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP)เพื่อร่วมรณรงค์และแก้ปัญหาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่ปราศจากมลพิษ ณ อาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร http://www.bangkok.go.th/environmentbma/page/sub/6671/9/9/info/25151/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3quot%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99quot-9/11/58

กทม. จับมือพันธมิตร รณรงค์กรุงเทพฯ น่าอยู่ยั่งยืน

กทม. จับมือพันธมิตร รณรงค์กรุงเทพฯ น่าอยู่ยั่งยืน

(11 พ.ย. 58) นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นธานแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการกรุงเทพฯ น่าอยู่และยั่งยืน (Sustainable Bangkok Campaign)” ร่วมกับ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณะบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Mr. Marco Roncarati, Social Development Division คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP) และคุณทูน

Connect with us