โครงการเยาวชนสร้างสื่อสร้างสรรค์สังคม

โครงการเยาวชนสร้างสื่อสร้างสรรค์สังคม

06/10/2014 โครงการเยาวชนสร้างสื่อสร้างสรรค์สังคม 3-5 ตุลาคม 2557 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมูลนิธิเดอะบอสส์ร่วมกับสโมสรโรตารี่ กรุงเทพไชน่าทาวน์ คาดหวังเปลี่ยนทัศนคติ เสริมทักษะ ปลูกจิตสำนึก แก่เยาวชนที่เข้ารับการอบรม โดยการนำดำเนินการของผู้อำนวยการโครงการ ศูนย์เยาวชนฯ YCM (Youth Civic Media Learning Center)            นายสพัชญ์นนท์ เซสพีเดส หรือนายทูล หิรัญทรัพย์  กล่าวว่า การเริ่มต้นปฏิรูปสังคม ด้วยการใส่ใจคุณภาพของเยาชน ปลูกฝังกระบวนความคิดอย่างมีระบบ Process of Thinking ให้กับเยาวชน และให้เยาวชนรู้ เข้าใจ ปฏิบัติ ตามบทบาท หน้าที่ของพลเมืองดี จนเรียกได้ว่าเป็น ผู้นำเยาวชนพลเมืองดี

มทร.พระนคร หนุนศูนย์เยาวชนฯ ปั้นพลเมืองน้ำดี

มทร.พระนคร หนุนศูนย์เยาวชนฯ ปั้นพลเมืองน้ำดี

October 6, 2014 Written by phacharaon รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานแถลงข่าว โครงการเยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อสร้างสรรค์สังคม (Youth Civic Media Learning Center : YCM) ร่วมกับ คุณวิสุทธิ วิทยฐากรณ์ ประธานโครางการ YCM และคุณสหพัชญ์นนท์ เซสพีเดส (ทูน หิรัญทรัพย์) ผู้อำนวยการโครงการ ศูนย์เยาวชน YCM ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม

เปิดโครงการสร้างเยาวชนพลเมืองดีผู้นำแก้ภัยชุมชน

เปิดโครงการสร้างเยาวชนพลเมืองดีผู้นำแก้ภัยชุมชน

เปิดโครงการสร้างเยาวชนพลเมืองดี ผู้นำแก้ภัยชุมชน : สายตรวจระวังภัย โดยนพดล ศรีทวีกาศ 7 ต.ค. 2557                ปัญหาในชุมชนกทม.มีมากมาย เด็กและกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ต้องกลายเป็นเหยื่อของอบายมุขหลากหลายรูปแบบ อดีตพระเอกดัง ทูน หิรัญทรัพย์ มองเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้อาสาก่อตั้งโครงการ YCM หรือโครงการเยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม                “รองอ๊อด” ได้มีโอกาสเข้าไปรู้จักกับโครงการศูนย์เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคมซึ่งมีอดีตพระเอกดัง

โครงการการฝึกอบรมพลังเยาวชนจิตอาสาแห่งประเทศไทย

โครงการการฝึกอบรมพลังเยาวชนจิตอาสาแห่งประเทศไทย

ทริปเปิล เอท ไอเดียส์ — 16 เมษายน 2558 15:50           เมื่อเร็วๆนี้ องค์กรสหประชาชาติ UNESCAP ประเทศไทย ได้ร่วมกับ ศูนย์เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม (YCM : Youth Civic Media Learning Center) โดย ทูน หิรัญทรัพย์ และมูลนิธิเดอะบอสส์ จัดงานแถลงข่าวประกาศความสำเร็จของ โครงการการฝึกอบรมพลังเยาวชนจิตอาสาแห่งประเทศไทย และการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการรณรงค์น้ำอย่างยั่งยืน โดยมี นางนันดา ไกรฤกษ์ ผู้อำนวยการแผนกการพัฒนาสังคม คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก

กอล์ฟการกุศล Boss Social Enterprise

กอล์ฟการกุศล Boss Social Enterprise

11/09/2015 Golftime ผู้พันผวน – ทูน หิรัญทรัพย์ นำทีม จัด BSE ครั้งที่ 2 นักกอล์ฟใจกุศลร่วมงานแน่น ชมรม BSE (the Boss Social Enterprise) จัดกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในประเภททีม พร้อมทั้งถ้วยเกียรติยศจากผู้ทรงเกียรติ และรางวัลต่างๆ มากมาย จัดการแข่งขันไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ณ สนามกรีนวัลเล่ย์ บางนา ในปีนี้ คุณทูน หิรัญทรัพย์ ดารานักแสดงมากฝีมือ โดยเฉพาะกับผลงานที่เพิ่งผ่านพ้นไปในบทบาทของ “ผู้พันผวน”

ติดตามเรา