“โครงการ YCM (Youth Civic and Media Learning Center) เป็นโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โดยใช้สื่อต่างๆของยุคสารสนเทศ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์แนวความคิดในการปฎิรูปสังคมโดยเยาวชน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรากฐานของการพัฒนาทักษะของเยาวชนในระดับประเทศ” อ่านต่อ…

ติดตามเรา