ทริปเปิล เอท ไอเดียส์ — 16 เมษายน 2558 15:50

d11d90cd0fb077577078b28366fa9d0e

          เมื่อเร็วๆนี้ องค์กรสหประชาชาติ UNESCAP ประเทศไทย ได้ร่วมกับ ศูนย์เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม (YCM : Youth Civic Media Learning Center) โดย ทูน หิรัญทรัพย์ และมูลนิธิเดอะบอสส์ จัดงานแถลงข่าวประกาศความสำเร็จของ โครงการการฝึกอบรมพลังเยาวชนจิตอาสาแห่งประเทศไทย และการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการรณรงค์น้ำอย่างยั่งยืน โดยมี นางนันดา ไกรฤกษ์ ผู้อำนวยการแผนกการพัฒนาสังคม คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก ร่วมด้วย ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานมูลนิธิเดอะบอสส์, มร.เควิน ควิกลีย์ ผู้อำนวยการหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย , มิสซู ไวซ์ ที่ปรึกษาระดับภูมิภาค องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และ มร.มาร์โค รอนคาราติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการสังคม แผนกการพัฒนาสังคม คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก ร่วมแถลงข่าว
          พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานเยาวชนจิตอาสา “การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการรณรงค์น้ำอย่างยั่งยืน” พิธีมอบโล่ให้กับพันธมิตรและผู้ร่วมสนับสนุน และการมอบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนจิตอาสา อีกด้วย โดยงานจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมองค์กรสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
          นางนันดา ไกรฤกษ์ ผู้อำนวยการแผนกการพัฒนาสังคม คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก กล่าวว่า โครงการการฝึกอบรมพลังเยาวชนจิตอาสาแห่งประเทศไทย และการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการรณรงค์น้ำอย่างยั่งยืน เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ องค์กรสหประชาชาติ UNESCAP ประเทศไทย, ศูนย์เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม (YCM : Youth Civic Media Learning Center) โดย ทูน หิรัญทรัพย์ และมูลนิธิเดอะบอสส์ เพื่อสนับสนุน เสริมสร้างเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถให้เป็นผู้ริเริ่มช่วยโลกและธรรมชาติให้คงอยู่ อยู่นั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ได้รับความสนใจ และการตอบรับจากเยาวชนจิตอาสาอายุ 15-24 ปี สมัครเข้ามาร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง จิตสำนึกของเยาวชนจิตอาสาในยุคปัจจุบันที่มีความรัก ใส่ใจต่อโลกของเรา มีสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการอนุรักษ์น้ำ ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ทุกคน
          โครงการการฝึกอบรมพลังเยาวชนจิตอาสาแห่งประเทศไทย และการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการรณรงค์น้ำอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังสร้างเยาวชนจิตอาสาแบบองค์รวม การเปลี่ยนแปลงแบบระยะยาว และต่อเนื่องให้กับสังคมในประเทศอาเซียน ซึ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงกับเยาวชนจิตอาสา เพื่อสร้าง ปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนจิตอาสาให้เติบโตขึ้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ไปพัฒนาชุมชน สังคมของตนให้น่าอยู่ในอนาคตต่อไป

http://www.thaipr.net/tag/ycm

ติดตามเรา