ศูนย์เยาวชนพลเมืองดี  สร้างสื่อ  สร้างสรรค์สังคม

Youth Civic and Media Learning Center (YCM)

สำนักงานเลขที่  460, 462 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์:  02-291-0410-3, 092-278-8355

โทรสาร : 02-291-0247
E-mail : ycmyouth.center@gmail.com

ติดตามเรา